HOSPITAL MÚTUA DE TERRASSA

HI HA PROMESES QUE SALVEN VIDES

A primera línia, dia i nit, el personal sanitari i de serveis de l’Hospital Mútua de Terrassa ha lluitat contra el
coronavirus atenent els pacients no només en allò mèdic sinó també amb l’assistència més humana i
personal. Amb aquesta peça promoguda pel servei de comunicació de l’Hospital, es vol fer un
reconeixement a l’enorme compromís que ha demostrat tot l’equip des del primer dia, i que ha permès
superar els dies més crítics d’aquesta emergència sanitària.

HOSPITAL MÚTUA DE TERRASSA

HOSPITAL MÚTUA DE TERRASSA

HOSPITAL MÚTUA DE TERRASSA

HOSPITAL MÚTUA DE TERRASSA

HI HA PROMESES QUE SALVEN VIDES

A primera línia, dia i nit, el personal sanitari i de serveis de l’Hospital Mútua de Terrassa ha lluitat contra el
coronavirus atenent els pacients no només en allò mèdic sinó també amb l’assistència més humana i
personal. Amb aquesta peça promoguda pel servei de comunicació de l’Hospital, es vol fer un
reconeixement a l’enorme compromís que ha demostrat tot l’equip des del primer dia, i que ha permès
superar els dies més crítics d’aquesta emergència sanitària.