MAYA’S ILLUSION

HUMANITZANT SALES DE QUIMIOTERÀPIA

Maya Recio és una pacient de càncer que ha dinamitzat a empreses i institucions per decorar les sales de
quimioterapia, humanitzant així aquests espais per a que els pacients puguin conviure millor amb el
tractament de la seva malaltia. A 023 hem creat una campanya per sensibilitzar i sumar suports al seu
projecte.

 

 

MAYA’S ILLUSION

MAYA’S ILLUSION

MAYA’S ILLUSION

MAYA’S ILLUSION

HUMANITZANT SALES DE QUIMIOTERÀPIA

Maya Recio és una pacient de càncer que ha dinamitzat a empreses i institucions per decorar les sales de
quimioterapia, humanitzant així aquests espais per a que els pacients puguin conviure millor amb el
tractament de la seva malaltia. A 023 hem creat una campanya per sensibilitzar i sumar suports al seu
projecte.